Έρευνα για την οικονομία και την κοινωνική δικαιοσύνη