Ταυτότητα

Η κοινή διαπίστωση, τροφοδοτημένη από την ίδια την πραγματικότητα, ότι η πατρίδα μας διέρχεται μια πρωτοφανή οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική και ηθική κρίση, η κοινή βεβαιότητα ότι χρειάζεται ριζική αλλαγή του μεταπολιτευτικού συγκροτήματος εξουσίας που εδώ και καιρό έχει μπει σε τροχιά γενικευμένης παρακμής και τέλος η κοινή πεποίθηση ότι παρ’ όλο τον αδιαμφισβήτητο πλουραλισμό και την πολυσημία πολιτικής έκφρασης, ο χώρος που καλύπτουν οι ιδέες της δημοκρατικής, πατριωτικής και σοσιαλιστικής αριστεράς παραμένει δραματικά φτωχός, ανεπαρκής και σε κάθε περίπτωση κατώτερος των απαιτήσεων των καιρών, γέννησαν, γεννούν και θα γεννούν προβληματισμούς, συσπειρώσεις και δράσεις για ανακοπή της κυρίαρχης αρνητικής εικόνας και κάλυψης του υπάρχοντος πραγματικού κενού.