Εις Τρόικαν

ΕΙΣ ΤΡΟΪΚΑΝ

ΕΙΣ ΤΡΟΪΚΑΝ

  Ἀραπιᾶς ἄτι, Γάλλου νοῦς, βόλι Τουρκιᾶς, τόπ᾽ Ἄγγλου!

                                                                                Πέλαγο μέγ᾽ ἀλίμονον! βαρεῖ τὸ καλυβάκι!

                                                                                                              Διονύσιος Σολωμός

                                                                                     Καλήτερα, καλήτερα

                                                                                     διασκορπισμένοι οἱ Ἕλληνες

                                                                                    ᾽να τρέχωσιν τὸν κόσμον,

                                                                                     μὲ ἐξαπλωμένην χεῖρα

                                                                                     ψωμοζητούντες

                                                                                    Παρά προστάτας ᾽νἄχωμεν.

                                                                                                                    Ανδρέας Κάλβος

                                                      Κι ἂν εἴμαστε ὀλίγοι εἰς τὸ πλῆθος τοῦ Μπραΐμη,

                                                      παρηγοριόμαστε μ᾽ ἔναν τρόπον, ὅτι ἡ τύχη μᾶς ἔχει

                                                      τοὺς Ἕλληνες πάντοτε ὀλίγους. Ὅτι ἀρχή καὶ τέλος,

                                                      παλαιόθεν καὶ ὥς τώρα, ὅλα τὰ θερία πολεμοῦν

                                                      νὰ μᾶς φᾶνε καὶ δὲν μποροῦνε• τρῶνε ἀπὸ μᾶς καὶ

                                                      μένει καὶ μαγιά. Καὶ οἱ ὀλίγοι ἀποφασίζουν νὰ

                                                      πεθάνουν• κι᾽ ὅταν κάνουν αὐτήνη τὴν ἀπόφασιν,

                                                      λίγες φορὲς χάνουν καὶ πολλὲς κερδαίνουν. Ἡ θέση

                                                      ὁποὺ εἴμαστε σήμερα ἐδῶ εἶναι τοιούτη• καὶ θὰ

                                                      ἰδοῦμεν τὴν τύχη μας οἱ ἀδύνατοι μὲ τοὺς δυνατούς.

                                                                                                               Γιάννης Μακρυγιάννης